dinsdag 23 juli 2024
Een boom met familie, een bos met verhalen

Bosregels

1.      Boomcertificaten kunnen uitsluitend via de Stichting Burgerbos worden aangekocht. Een boomcertificaat geeft recht op het kiezen van een soort boom uit de bomenlijst van de Stichting Burgerbos.

2.      Naast de aanschaf van het boomcertificaat (de feitelijke aanschaf van de boom) is de deelnemer verplicht een lidmaatschap aan te gaan met de Stichting Burgerbos. U (of uw bedrijf) wordt hiermee bosvriend. De kosten voor een particuliere bosvriend bedragen € 15,00 per jaar. Voor een bedrijf zijn de kosten € 75,00 per jaar. De onderhoudsbijdrage kan voor 15 jaar vooruit worden betaald.

3.      De Stichting Burgerbos verplicht zich gedurende de eerste twee jaren na de plantdatum tot het eenmalig gratis herplanten van bomen die niet aanslaan. Schade aan bomen als gevolg van brand of storm is daarbij uitgesloten. 

4.      Voor een bosvriend wordt de zorg en het basis onderhoud gratis verzorgd. Uw boom wordt in topconditie gehouden en verzorgd. Bij het planten zal er een onkruidvrije boomspiegel met schors worden aangelegd en de bomen zullen op de juiste tijd gesnoeid worden. Voor het regelmatig water geven en het onkruidvrij houden van de boomspiegel zal de bosvriend zelf zorgen.

5.      De boom is en blijft eigendom van Stichting Burgerbos. Op een aangeplante boom kan geen eigendomsrecht worden ontleend.  Indien de jaarlijkse onderhoudsbijdrage niet meer wordt betaald, zal het bordje bij de boom worden verwijderd.

6.      De boomsoort wordt in overleg met de Stichting Burgerbos gekozen. Alleen de boomsoorten vermeld op de bomenlijst mogen worden geplant. De plaats van de te planten boom wordt door de Stichting Burgerbos bepaald. Niet alle bomen groeien immers goed op een droge of natte plek. Overleg over een voorkeur is altijd mogelijk.

7.      Tekstbordjes etc. mogen niet aan de boom bevestigd worden maar worden onder de boom geplaatst op de daarvoor bestemde paal. De tekstbordjes zijn circa 10 x 15 cm groot. Informatie over het bestellen van tekstbordjes kunt u vinden onder het hoofdstuk Het Bos-Tekstborden.

8.      De koper van het boomcertificaat is verantwoordelijk voor de tekst op een tekstbordje of voor elke andere vorm van persoonlijke tint die aan de paal bij de boom wordt bevestigd. Te denken valt aan een citaat, spreuk of dichtregel, of de reden van het planten. Verder is de certificaathouder vrij om zelf daarin de keuzes te maken. De Stichting Burgerbos vertrouwt er op dat de certificaathouder rekening houdt met de omgeving en het karakter van het bos.

9.      Illegaal en/of aanstootgevende aangebrachte tekstborden worden in opdracht van de Stichting Burgerbos verwijderd.

10.   Het burgerbos is een bos en moet een bos blijven. Versierselen die bij het planten van de boom hieraan bevestigd worden, dienen uiterlijk twee maanden later verwijderd te worden. Vrijwilligers van de stichting kunnen eventueel hulp bieden bij het verwijderen van de versierselen. De stichting heeft het recht ongewenste versierselen die niet tijdig worden verwijderd zelf weg te halen.

11.   Incidentele asverstrooiing en asbegraving bij de boom is toegestaan, na voorafgaand overleg met het bestuur. Het plaatsen van brandbare artikelen als kaarsjes of waxinelichtjes evenals andere voorwerpen die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving zijn ten strengste verboden.

12.   Het plaatsen van een zitmogelijkheid kan alleen gedaan worden in overleg met de Stichting Burgerbos.

13.   Het betreden van het terrein van het burgerbos geschiedt geheel op eigen risico. De stichting Burgerbos is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

14.   Bosvrienden worden met een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor een bijeenkomst.

15.  Privacyverklaring.  Deze verklaring is te vinden op https://www.burgerbos.nl/index.php/bos/regels.

16.   Het burgerbos is geen hondenuitlaatplaats. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Uitwerpselen dienen opgeruimd te worden.

17.   Na zonsondergang is de toegang tot het burgerbos verboden.

18.   Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur met inachtneming van de plaatselijk geldende voorschriften c.q. de statuten van de Stichting Burgerbos.