vrijdag 13 december 2019
Een boom met familie, een bos met verhalen

Bosvrienden

Sponsoren/donateurs gezocht

Vrijwilligers, bestuur en adoptanten van bomen zijn onze bosvrienden. Maar ook sponsoren/donateurs horen tot onze bosvrienden. De gemeente Beesel heeft gezorgd voor een perceel en een kleine startsubsidie waarmee de stichting opgericht en de website www.burgerbos.nl en logo gemaakt kon worden. De stichting heeft bepaalde wensen voor het inrichten van het terrein. Wensen die geld kosten. Het burgerbos is een burgerinitiatief. Zonder financiële steun kan de stichting niets.

Wilt u het initiatief financieel ondersteunen? Neem dan contact op met onze penningmeester Patrick Jacobs, Heijackerstraat 12, 5954 AG  Beesel, tel. 06-29219797