vrijdag 13 december 2019
Een boom met familie, een bos met verhalen

Volgende plantdag 8 november 2020

De eerstvolgende plantdag is op zondag 8 november 2020. Aanmelden voor deze plantdag kan tot uiterlijk drie weken van tevoren. Kies een boom uit de bomenlijst, lees de bosregels, kies een betaalwijze en print het bestelformulier uit. Vul het bestelformulier volledig in en lever het in bij het secretariaat. Na ontvangst van het formulier en de betaling is de aanmelding compleet. Let op: er worden maximaal 15 bomen geplant; vol = vol. Bij slecht weer bijv. strenge vorst) of bij onvoldoende aanmeldingen wordt de plantdag naar het najaar verschoven. U vindt het bestelformulier onder het kopje "Het Bos". Let op: bestellen is mogelijk tot en met zondag 18 oktober 2020.

 

4 nieuwe boomsoorten in het burgerbos

Nieuwe bomen in het burgerbos

De keuze uit de diverse boomsoorten is in overleg met de gemeente nu uitgebreid met vier nieuwe boomsoorten. Daarbij is gekozen voor bomen die ook in een warmer klimaat goed gedijen. Deze nieuwe boomsoorten zijn: Witte Esdoorn (Acer sacchariunum), Valse Acacia (Robinia pseudoacasia), Winterlinde (Tilia cordata) en Rode Beuk (fagus sylvatica). 

De bomen die nu al in het burgerbos voorkomen en waarvoor nog steeds gekozen kan worden zijn: Esdoorn, Groene Beuk, Ratelpopulier, Zomereik, Zwarte Els, Tamme kastanje, Appel, Peer en Walnotenboom.

Klik hier voor de complete bomenlijst en plaatjes.  

 

Volgende plantdag

Het was bitterkoud op de laatste plantdag op 18 maart jongstleden. We kijken weer uit naar het voorjaar en de zon. De volgende plantdag is op 4 november 2018 om 10.30 uur. De eerste aanmeldingen zijn al weer binnen.  Het is juist de mix van verdriet en vreugde, die het burgerbos zo bijzonder maakt.

Ga eerst eens een kijkje nemen en laat u inspireren door de teksten op de tekstbordjes. Het bos is vrij toegankelijk en ligt in het buurtschap Ronkenstein, op de kruising van de Molenweg/De Dijcken/Nijverheidsweg. Het bestelformulier treft u aan onder het kopje "Het Bos". Er worden minimaal 10 en maximaal 15 bomen geplant. Let op: vol = vol. De deadline voor het bestellen van bomen verloop op zaterdag 13 oktober 2018 tenzij het maximum aantal eerder al is bereikt.

Info-avond bosvrienden woensdag 17 januari 2018

Het bestuur vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met haar bosvrienden. Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de eerste jaarlijkse informatiebijeenkomst van de stichting burgerbos. Ook mensen die van plan zijn om in de toekomst een boom te planten zijn van harte welkom.  Daarnaast willen wij samen met u terug- en vooruitkijken. U kunt met ons meedenken over de koers die we als burgerbos gaan varen. Speciale aandacht willen wij dit jaar besteden aan de Keltische boomhoroscoop.

Lees meer