dinsdag 23 juli 2024
Een boom met familie, een bos met verhalen

Ronkenstein

Het burgerbos ligt in het buurtschap Ronkenstein, op de kruising van de Molenweg/De Dijcken/Nijverheidsweg.

Hoewel de watermolen en de molenaarswoning lange tijd alleen lagen, kregen deze in de 18e eeuw gezelschap van enkele woningen aan de overzijde van de weg. Na het overlijden van Geurt Trines in 1764 bouwden zijn erfgenamen Hendrick Bongaerts en Peter Driessen in respektievelijk 1776 en 1777 twee boerderijen (met jaarankers). Godefridus Driessen, een zoon van Peter, was in 1809 molenaar, terwijl de familie Bongaerts nog steeds medeeigenaar was. Door het huwelijk van Anna Maria Driessen met Gerard Stox in 1821 kwamen boerderij en molen in handen van de familie Stoks, die beide tot 1938 in bezit had. Op een topografische kaart uit 1853 vinden we naast elkaar de aanduidingen Ronckenstein en aan de Reuvermolen.

Het zijn nu nog slechts zo’n 3 oude boerderijen, een molenaarswoning en een molen die samen de buurtschap Ronkenstein vormen op de grens tussen Reuver en Belfeld. De 500 jaar oude buurtschap is uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht.

De Molen van Ronkenstein zorgde vroeger voor levendigheid in het buurtschap. Het rad werd aangedreven door de Schelkensbeek. Vroeger was het buurtschap groter. Op een kaart uit 1843 is de vroegere loop van de Schelkensbeek te zien die ter hoogte van de verharde weg (het laagste punt) gesplitst werd in twee stromen. Het is juist deze tekening die diende als uitgangspunt voor het ontwerp van het burgerbos. De paden door het burgerbos zullen straks een afgeleide vorm zijn van de beekloop van de Schelkensbeek anno 1843:


Beekloop Schelkensbeek anno 1843

Beekloop Schelkensbeek anno 1843