vrijdag 14 mei 2021
Een boom met familie, een bos met verhalen

Plantdag definitief uitgesteld tot 14 november 2021

Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken kan de voorjaarsplantdag niet doorgaan. Omdat we in een periode dat er bladeren aan de boom zitten niet kunnen planten is de volgende plantdag op zondag 14 november 2021. Nader bericht daarover volgt nog.

Nieuwe folder

In onze nieuwe folder vindt u een aantal voorbeelden (vreugde en verdriet) waarom een boom geplant wordt:

Pensioen, Huwelijk, Verhuizing, Vereniging, Nieuwe start, Gedenken, Overlijden, Verjaardag, Geboorte, Jubileum, Kleinkind, Opa, Oma, Verbondenheid, Bedrijfsjubileum, Diploma, Natuur, Vrede enz. enz. 
U vindt de folder bij het informatiebord bij de ingang van het burgerbos.

Plantdag tot nader order uitgesteld

Helaas moeten wij de plantdag van 8 november tot nader order uitstellen. Begin oktober was de maximale groepsgrootte bij buitenactiviteiten nog op 40 gesteld. We hebben als bestuur toen gezocht naar mogelijkheden om de plantdag nog aangepast te kunnen laten doorgaan. Sinds 15 oktober werd dat maximum aantal op slechts 4 personen gesteld. Van enige ceremonie, zoals we die gewend zijn bij onze plantdagen, kan dus geen sprake meer zijn.

Ook de gemeente heeft ons bericht, dat het evenement vanwege de afgekondigde landelijke maatregelen niet door mag gaan. 

Het bestuur heeft daarom besloten de plantdag van 8 november aanstaande tot nader order uit te stellen. Zodra de lucht weer geklaard is, en de overheid weer toestemming geeft voor buitenactiviteiten zullen we een nieuwe datum prikken. Daarbij zullen we er ook rekening mee moeten houden dat er bij kans op vorst niet geplant kan worden. Als organisatie hebben we een drietal weken nodig om alles voor te bereiden (bestelling bomen, tekstbordjes en dergelijke). Zodra er meer nieuws is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Zodra er groen licht wordt gegeven gaan we een nieuwe datum plannen, doch dat kan uiterlijk tot zondag 14 maart 2021. Als er blad aan de boom komt kan er niet meer geplant worden. Als er eind februari 2021 nog geen groen licht gegeven wordt, zal de plantdag tot in november 2021 uitgesteld moeten worden.

Wij hopen op uw begrip.

Login Form