dinsdag 16 juli 2019
Een boom met familie, een bos met verhalen

Volgende plantdag 10 november 2019

Zondag 10 maart waren de weergoden ons weer goed gezind. De eerstvolgende plantdag is op zondag 10 november 2019. Aanmelden voor deze plantdag kan tot uiterlijk drie weken van tevoren. Kies een boom uit de bomenlijst, lees de bosregels, kies een betaalwijze en print het bestelformulier uit. Vul het bestelformulier volledig in en lever het in bij het secretariaat. Na ontvangst van het formulier en de betaling is de aanmelding compleet. Let op: er worden maximaal 15 bomen geplant; vol = vol. Bij slecht weer (bijv. strenge vorst) of bij onvoldoende aanmeldingen wordt de plantdag naar het najaar verschoven. U vindt het bestelformulier onder het kopje "Het Bos". Let op: bestellen is mogelijk tot en met zondag 20 oktober 2019.

Verslag plantdag zondag 18 maart 2018

We keken weer uit naar het voorjaar: zondag 18 maart 2018; de vijfde plantdag. Maar het was koud dat weekend. Er is nog kort overwogen om de plantdag uit te stellen. Maar omdat kou voor de bomen niets uitmaakte, de ondergrond niet bevroren wat en de mens zich op de kou kon kleden is de dag gewoon doorgegaan.  Maar o, o, o wat was het koud. De plantdag verliep daardoor heel anders. Tot lovermaat van ramp waren er ook nog eens drie appelbomen niet geleverd. Gelukkig is dat twee weken later toch weer allemaal goed gekomen. Ook nu weer een mix van verdriet en vreugde, die het burgerbos zo bijzonder maakt. Er werden overledenen herdacht, maar ook werden er twee gouden huwelijken in het zonnetje gezet, joetskapel De Dorsvlaegels vierde haan 40 jarig bestaan en er werden maar liefst vier familiebomen (om de saamhorigheid te vieren) geplant. Enkele impressies:


U kunt wel weer bestellen voor de volgende najaarsplantdag op 4 november 2018! Ga eens een kijkje nemen en laat u inspireren door de teksten op de tekstbordjes. Het bos is vrij toegankelijk en ligt in het buurtschap Ronkenstein, op de kruising van de Molenweg/De Dijcken/Nijverheidsweg. Het bestelformulier treft u aan onder het kopje "Het Bos". Er worden minimaal 10 en maximaal 15 bomen geplant. Let op: vol = vol. 

Login Form