zaterdag 28 november 2020
Een boom met familie, een bos met verhalen

Plantdag tot nader order uitgesteld

Helaas moeten wij de plantdag van 8 november tot nader order uitstellen. Begin oktober was de maximale groepsgrootte bij buitenactiviteiten nog op 40 gesteld. We hebben als bestuur toen gezocht naar mogelijkheden om de plantdag nog aangepast te kunnen laten doorgaan. Sinds 15 oktober werd dat maximum aantal op slechts 4 personen gesteld. Van enige ceremonie, zoals we die gewend zijn bij onze plantdagen, kan dus geen sprake meer zijn.

Ook de gemeente heeft ons bericht, dat het evenement vanwege de afgekondigde landelijke maatregelen niet door mag gaan. 

Het bestuur heeft daarom besloten de plantdag van 8 november aanstaande tot nader order uit te stellen. Zodra de lucht weer geklaard is, en de overheid weer toestemming geeft voor buitenactiviteiten zullen we een nieuwe datum prikken. Daarbij zullen we er ook rekening mee moeten houden dat er bij kans op vorst niet geplant kan worden. Als organisatie hebben we een drietal weken nodig om alles voor te bereiden (bestelling bomen, tekstbordjes en dergelijke). Zodra er meer nieuws is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Wij hopen op uw begrip.

Plantdag 8 november 2020 is vol

Aanmelden voor deze plantdag op zondag 8 november 2020 kan helaas niet meer, omdat het maximum-aantal van 15 bomen bereikt is.

Aanmelden voor de plantdag van 2021 is wel al mogelijk. Deze is op zondag 14 november 2021. Kies een boom uit de bomenlijst, lees de bosregels, kies een betaalwijze en print het bestelformulier uit. Vul het bestelformulier volledig in en lever het in bij het secretariaat. Na ontvangst van het formulier én de betaling is de aanmelding compleet. Let op: er worden maximaal 15 bomen geplant; vol = vol. Bij slecht weer bijv. strenge vorst) of bij onvoldoende aanmeldingen wordt de plantdag naar het najaar verschoven. U vindt het bestelformulier onder het kopje "Het Bos". 

info-avond over klimaatverandering

Een keer per jaar houdt stichting Burgerbos een informatie-avond voor bosvrienden en geïnteresseerden. Op woensdagavond 15 januari 2020. Wat is het burgerbos en wat zijn de plannen voor komend jaar. Naast deze algemene zaken is er ook weer een speciaal thema. Aanmelden is niet nodig.

Speciale aandacht willen wij dit jaar besteden aan de Klimaatverandering. Oftewel Climat Change, zoals dat wereldwijd heet. We merken het allemaal. De zomers worden warmer en droger. De regenbuien heftiger. We merken het in het burgerbos ook: het grondwaterpeil zakt. De dieselpomp, die we soms gebruiken om de bomen extra water te geven, functioneert niet meer. Scholieren roepen ons allen op er wat aan te doen. De 16-jarige Zweedse Greta Thunberg voorop. Er is een klimaatakkoord gekomen; maar is dat allemaal wel genoeg?

Peter Schouten van IVN Limburg zal ons een korte uitleg geven over wat de oorzaken van het veranderende klimaat zijn,  en veel belangrijker nog: wat kunnen we daar zelf aan doen?

Programma

19.45 uur Ontvangst met koffie, thee of fris
20.00 uur Korte terugblik. Hoe is het burgerbos begonnen. Hoe zijn we te werk gegaan? Vooruitblik. Waar zijn we op dit moment nog mee bezig?
20.30 uur Pauze
20.45 uur Lezing “klimaatverandering” door Peter Schouten van IVN Limburg
21.30 uur: Sluiting

Plaats: Bibliotheek Reuver, Past Vranckenlaan 18

Komt u later en is de deur gesloten? Even aanbellen.

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten.

 

Login Form