vrijdag 13 december 2019
Een boom met familie, een bos met verhalen

Vogels voelen zich thuis

Vrijwilligers van de Vogel Wacht limburg “Tösse Bôs en Maas”, hebben in het najaar de nestkastjes gecontroleerd op bewoning en schoon gemaakt. Van de 8 opgehangen kastjes waren er 7 bewoond geweest: 3 x pimpelmees – 3 x koolmees – 1 x grauwe vliegenvanger, 1 kastje werd gebruikt als slaapplaats. Het is fijn dat de vogels zich in ons Burgerbos thuis voelen.

   

 

Plantdag zondag 13 november 2016

Na een eerste succesvol verlopen plantdag in het voorjaar, worden er zondag 13 november 2016 weer 15 nieuwe bomen geplant. Deze plantdag is volgeboekt, maar voor de volgende plantdag op 12 maart 2017 kan er wel weer besteld worden.  

Het burgerbos ligt op de hoek Ronkenstein/Nijverheidsweg. De plantdag begint stipt om 10.30 uur met een korte toespraak en uitleg en wordt om circa 11.50 afgesloten met het oplaten van enkele ballonnen. Er zijn vrijwilligers aanwezig die eventueel kunnen helpen bij het planten van de bomen als dat nodig mocht zijn.

Wij zorgen dat uw boom klaar ligt, met palen en dergelijke. Neemt u zelf een schop mee? Want het is wél de bedoeling dat u de boom zélf plant en ook water geeft. En vergeet bij regenweer de laarzen, regenkleding en paraplu niet.

 

 

 

 

Plandag 13 november volgeboekt

De belangstelling voor het planten van een boom in ons burgerbos is zo groot, dat we kunnen melden dat de plantdag van zondag 13 november nu al is volgeboekt. Het maximum aantal is bereikt. Jammer als u dit jaar nog een boom had willen planten. Om er zeker van te zijn dat u er in het voorjaar van 2017 wél bij bent, kunt u nu alvast een boom bestellen. De datum is nog niet bekend. Maar ook dan geldt: vol=vol.

Login Form